The Saab Link Forums - View Profile: Trollhättan Bil

Go Back   The Saab Link Forums > Members List

SaabLink.net is the premier Saab Forum on the internet. Registered Users do not see the above ads.
Flirting With TSL Addiction

Trollhättan Bil Trollhättan Bil is offline

Feedback Score

iTrader Profile Recent Ratings
Feedback Score:
Positive Feedback:
0
0%
Members who left positive:
Members who left negative:
0
0
Total positive feedback: 0
View Complete Feedbacks for Trollhättan Bil
  Past
Month
Past
6 Months
Past
12 Months
 Positive 0 0 0
 Neutral 0 0 0
 Negative 0 0 0

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  07-02-2016 02:12 AM - permalink
  aventador
  uổi này chính là hòa thượng rượu thịt chạy trốn khỏi tay đặc sứ Hắc Hổ Lĩnh Hắc Nha.

  Bất quá, qua một lát, hòa thượng đột nhiên nhổ thịt trong miệng ra, cái mùi nhíu nhíu nói:

  - Ai… Nướng thế nào cũng không thể bằng được thịt nướng của Cổ Thần lão đệ, vị đạo kém nhiều quá.

  Nói xong lắc đầu, vung tay lên, ném khối thịt vào trong nước suối.

  Sau đó hòa thượng hét to:

  - Thương thiên a… Thỉnh cho Cổ Thần lão đệ rơi xuống trước mặt ta, cho ta ăn mỹ vị thịt nướng đi…

  Hô hoán ầm ĩ, hòa thượng nhún vai, thầm nghĩ:

  "Ở đây chính là chỗ sâu trong yêu vực Đông Hoang, Cổ Thần lão đệ đan

About Me

 • About Trollhättan Bil
  Vehicle Info.
  '87 900S (SPG clone); '95 900S
 • Signature
  '87 900S - RIP
  -Back to the drawing board-

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Join Date: 12-27-2010
 • Referrals: 0

Friends

Showing Friends 1 to 1 of 1

Contact Info

Instant Messaging
Send an Instant Message to Trollhättan Bil Using...
Email Address
[email protected]
This Page
https://www.saablink.net/forum/members/trollh%E4ttan-bil.htm

All times are GMT -8. The time now is 02:18 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
All content is copyright © The Saab Link and it's original authors.


 

Garage Plus vBulletin Plugins by Drive Thru Online, Inc.