The Saab Link Forums - View Profile: M3_Ryder

Go Back   The Saab Link Forums > Members List

SaabLink.net is the premier Saab Forum on the internet. Registered Users do not see the above ads.
SAABeginner

M3_Ryder M3_Ryder is offline

Feedback Score

iTrader Profile Recent Ratings
Feedback Score:
Positive Feedback:
0
0%
Members who left positive:
Members who left negative:
0
0
Total positive feedback: 0
View Complete Feedbacks for M3_Ryder
  Past
Month
Past
6 Months
Past
12 Months
 Positive 0 0 0
 Neutral 0 0 0
 Negative 0 0 0

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  07-02-2016 02:22 AM - permalink
  aventador
  tới nơi này? C̣n có Tàng Thiên Cơ, hắn tới đây làm cái ǵ?

  Mao Vinh kỳ quái liếc mắt nh́n Cổ Thần, nói:

  - Ngươi thực sự không biết…

  Cổ Thần trả lại một cái trắng mắt, nói:

  - Ta sao biết được?

  - Vậy các ngươi tới đây làm cái ǵ? Nơi này cách Trung Hoang hơn 1000 vạn dặm, xung quanh đều là yêu tu a!

  Mao Vinh kinh ngạc nói.

  Cổ Thần c̣n chưa mở miệng, Tiểu Bạch đă trắng mắt nh́n hắn, giành nói:

  - Không phải đă nói cho ngươi rồi sao? Bị Tàng Thiên Cơ đuổi tới đây, Tàng Thiên Cơ chết tiệt, làm hại ta hôn mê hơn nửa năm.

  - Nơi cách cách Trung Hoang tới hơn 1000 vạn dặm?

About Me

 • Signature
  1996 9000 Aer0

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Join Date: 07-09-2005
 • Referrals: 0

All times are GMT -8. The time now is 02:55 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
All content is copyright © The Saab Link and it's original authors.


 

Garage Plus vBulletin Plugins by Drive Thru Online, Inc.