The Saab Link Forums - View Profile: jk88

Go Back   The Saab Link Forums > Members List

SaabLink.net is the premier Saab Forum on the internet. Registered Users do not see the above ads.
Site Moderator

jk88 jk88 is offline

Moderator

Feedback Score

iTrader Profile Recent Ratings
Feedback Score:
Positive Feedback:
1
100.0%
Members who left positive:
Members who left negative:
1
0
Total positive feedback: 1
View Complete Feedbacks for jk88
  Past
Month
Past
6 Months
Past
12 Months
 Positive 0 0 0
 Neutral 0 0 0
 Negative 0 0 0

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  07-02-2016 03:06 AM - permalink
  aventador
  Lam Văn Báo tại Thương Khung sơn mạch liền bắt đám yêu tu bên trong dâng trà đưa nước, phục vụ rượu thịt, ḥa thượng kia c̣n tuyên bố, sau này sẽ an cư tại Thương Khung sơn mạch, bắt buộc toàn bộ yêu tu tại Thương Khung sơn mạch phải phục tùng hắn.

  Hắc Ấp nhướng mày, cả giận nói:

  - Thực là như vậy?

  - Da, bẩm đại vương, yêu tu tại Thương Khung sơn mạch đang bị dằn vặt không tả nổi, phát ra tín hiệu cầu cứu tới đại vương.

  Yêu tu truyền tin nói.

  - Ngươi lui ra, ta lập tức đi Thương Khung sơn mạch, bắt giữ tên ḥa thượng kia.

  Hắc Ấp phất tay nói.

  Tên yêu tu truyền tin vừa ra n

About Me

 • About jk88
  Location
  Priustown/Teslaville
  Occupation
  Commercial Photographer, Photo Editor
  Vehicle Info.
  88 900TC
  02 Viggen
 • Signature
  88 900TC / 02 Viggen / 90 911 C2 / 03 4Runner / 18 V90

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Join Date: 08-20-2007
 • Referrals: 0

Friends

Showing Friends 1 to 10 of 12

All times are GMT -8. The time now is 06:46 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
All content is copyright © The Saab Link and it's original authors.


 

Garage Plus vBulletin Plugins by Drive Thru Online, Inc.